Powertoys 0.80


PowerToys 0.80 jest już dostępny z obsługą konfiguracji żądanego stanu i nowymi funkcjami Peek

PowerToys 0.80 jest już dostępny z obsługą konfiguracji żądanego stanu i nowymi funkcjami Peek