Loop


Składniki listy zadań Microsoft Loop zyskują odświeżony wygląd i więcej dzięki nowej aktualizacji

Składniki listy zadań Microsoft Loop zyskują odświeżony wygląd i więcej dzięki nowej aktualizacji

Microsoft Loop dodaje nowe funkcje reguł automatyzacji, aby radzić sobie z niezmiennymi działaniami

Microsoft Loop dodaje nowe funkcje reguł automatyzacji, aby radzić sobie z niezmiennymi działaniami

Microsoft Loop dodaje teraz możliwość eksportowania tabel Loop do arkuszy kalkulacyjnych Excel

Microsoft Loop dodaje teraz możliwość eksportowania tabel Loop do arkuszy kalkulacyjnych Excel